Historien om Romerhusene

Inspireret af tankerne bag sit vinderforslag i en svensk konkurrence tog Utzon selv initiativ til at realisere sine usædvanlige byggeriplaner på grunden ved Montebello i Helsingør, og Romerhusene blev starten på ‘lavt-tæt’ boligbyggeri i Danmark..

Romerhusene i Helsingør er tegnet af arkitekt m.a.a. Jørn Utzon og opført i 3 etaper fra 1957 til 1960.
Bebyggelsen består af 60 gårdhavehuse og ligger i et bakket landskab mellem Kingosvej, Carl Plougs Vej, Gurrevej og Montebello.
Husene er på ca. 100 m² og er bygget som vinkelhuse på en 15 x 15 m grund. Bebyggelsen er smukt indpasset i fællesarealet, som består af bakker, sø og eng.

Bebyggelsen blev opført under navnet Kingohusene, idet bygherren var Andelsboligforeningen Kingo.
I folkemunde blev bebyggelsen imidlertid døbt Romerhusene, da husenes udformning kan minde om det gamle Roms atriumhuse.