Øvrige udvalg

Bestyrelsen nedsætter i perioder udvalg til at løse forskellige opgaver.

I øjeblikket er der nedsat følgende

Kommunikation – hjemmeside og Romernyt

Ansvarlig for Romernyt og webredaktør på romerhusenes hjemmeside: Kim Pii

Festudvalg

Lis Wismer, Mette Hannecke og Susanne Bukhave

Legefaciliteter

Gruppe der arbejder med udviklingen legefaciliteter: Martin Kallesø, Pil Bachmann og Elisabeth Nissen.