Øvrige udvalg

Bestyrelsen nedsætter i perioder udvalg til at løse forskellige opgaver.

I øjeblikket er der nedsat følgende

Kommunikation – hjemmeside og Romernyt

Ansvarlig for Romernyt og webredaktør på romerhusenes hjemmeside: Kim Pii , email: sekretaer@romerhusene.dk

TV- og tele-udvalg

Udvalget behandler ejerlaugets TV-aftale med YouSee, der udløber i 2019. Muligheden for alternative udbydere eller genforhandling af eksisterende kontrakt undersøges.

Brændestabel-udvalg

Udvalget diskuterer reglerne for anbringelse af brænde på fællesarealerne med henblik på – for ved hver enkelt ejendom at kunne pege på, hvor brænde bedst kan opbevares, uden at være til gene for naboer, regler for brændestablernes facon, omfang og overdækning.
Sagen om brændestabler forventes  afgjort på generalforsamlingen i 2019.