Øvrige udvalg

Bestyrelsen nedsætter i perioder udvalg til at løse forskellige opgaver.

I øjeblikket er der nedsat følgende

Kommunikation – hjemmeside og Romernyt

Ansvarlig for Romernyt: Finn Lassen (Tilrettelæggelse). Kim Pii (Layout)
Webredaktør på romerhusenes hjemmeside: Kim Pii

Festudvalg

Trine Jarløv, Kirsten Brandt Jørgensen, Lene Juul-Andersen, Ulla Spanggård og Lis Wismer.

Legeudvalg

Arbejder med udviklingen legefaciliteter: Ulla Spanggård, John Kjeldgaard, Margit Ottow og Per Bækgaard.