Øvrige udvalg

Bestyrelsen nedsætter i perioder udvalg til at løse forskellige opgaver.

I øjeblikket er der nedsat følgende

Kommunikation – hjemmeside og Romernyt

Ansvarlig for Romernyt og webredaktør på romerhusenes hjemmeside: Kim Pii , email: sekretaer@romerhusene.dk

I øvrigt er der grupper der arbejder med:

  • affaldsløsning
  • hastighedsdæmpning på Kingosvej
  • hjertestarter
  • ladestander