Besøgsudvalget

I 2017 blev der afholdt rundvisninger i bebyggelsen for mere end 40 små & store grupper – ialt mere end 900 besøgende.
For at håndtere dette har ejerlauget nu formelt etableret et besøgsudvalg med formand, Hans Olesen i spidsen.

Besøgsudvalget kontaktes via mailen: visit@romerhusene.dk