Ejerlauget

Ejerlauget består af beboerne fra de 60 huse. Her kan du finde oplysninger om bestyrelsen og de forskellige udvalg.

Download folder om Romerhusene
Ordensregler, revideret 3.9.2021
Ejerlauget Romerhusenes vedtægter

Ejerlaugets bestyrelse

Ejerlauget består af beboerne fra de 60 huse. Her kan du finde oplysninger om bestyrelse, revisorer og forskellige kontaktmuligheder.
Mail til Romerhusenes bestyrelse:
bestyrelsen@romerhusene.dk

Besøg / rundvisninger

Kontaktmail vedr. besøg/rundvisinger m.v.: visit@romerhusene.dk

Det Grønne Udvalg

Det Grønne Udvalg nedsættes af bestyrelsen og har ansvar for fællesarealernes udvikling.

Den grønne Plan (seneste udgave: Marts 2012)

Bygningsudvalget

Bygningsudvalget nedsættes af bestyrelsen og har ansvar for vedligeholdelsesvejledninger m.v.

Som ejer af et fredet hus er ejeren forpligtet til at vedligeholde sit hus og holde det “tæt på tag og fag”.

En fredet bygning må ifølge bygningsfredningsloven ikke ændres uden forudgående tilladelse fra fredningsmyndighederne (Slots- og Kulturstyrelsen) og Helsingør kommune. Ved byggearbejder, som går videre end almindelig vedligeholdelse, skal der altid ansøges hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Besøgsudvalg

Besøgsudvalget håndterer besøg og rundvisninger i bebyggelsen for små og store grupper.
Besøgsudvalget kontaktes via mailen: visit@romerhusene.dk

Kommunikation – hjemmeside og Romernyt

Ansvarlig for Romernyt og webredaktør på romerhusenes hjemmeside: Kim Pii , email: sekretaer@romerhusene.dk

Romerhusenes hjemmeside er udviklet og udarbejdet med bistand fra Borup WebDesign til layout, design, teknik og programmering. Logodesign: Henning Vig.