Information til nye beboere

Overvejer du at købe et Romerhus, eller har du lige købt ét?
Så finder du hér de vigtigste informationer og dokumenter, som du har brug for.

Bebyggelsen er tegnet af arkitekt m.a.a. Jørn Utzon og opført i 3 etaper fra 1957 til 1960, og består af 60 stort set ens gårdhavehuse.

Se også informationsfolder

Fredet hus

Romerhusene og det omliggende fællesareal blev fredet i 1987. Formålet med fredningen er primært at sikre at alle ændringer i bygninger og fællesarealer sker med den størst mulige respekt for den oprindelige arkitektur og idé.
Som delvis kompensation for de forpligtelser, man har som ejer af en fredet ejendom, betales ikke ejendomsskat, og visse vedligeholdelsesudgifter kan fratrækkes i skat efter forfald pr. år ordningen.

Det er af fredningsmæssige hensyn ikke tilladt at opsætte udefra synlige antenner, paraboler eller lignende.

Dit romerhus må ifølge bygningsfredningsloven ikke ændres uden forudgående tilladelse fra fredningsmyndighederne (Slots- og Kulturstyrelsen) og Helsingør kommune.

Ejerlaugets bestyrelse har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet en vedligeholdelsesvejledning for at støtte vedligeholdelsesarbejdet og sikre en ensartet vedligeholdelse.
Vedligeholdelsesvejledningen indeholder beskrivelser og tegninger vedrørende konstruktion, materialer, overfladebehandling m.v.

Desuden er der udarbejdet detaillerede tegninger angående tilbygninger, tagrerenovring, vinduer, døre, garageporte, havelåger m.v.

Der er tilsvarende udarbejdet en vedligeholdelsesplan for fællesarealerne – den såkaldte “Grønne plan”

Medlemsskab af Ejerlauget

Som ejer af et Romerhus er du forpligtet til at være medlem af Ejerlauget.
Ejerlaugets formål er at varetage ejernes fælles interesser, herunder blandt andet vedligeholdelse af fællesarealet. Kontingentet udgør p.t. kr. 1.500 pr. kvartal. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage foreningens opgaver.
Bestyrelsen nedsætter forskellige udvalg som f.eks. Det Grønne Udvalg og Bygningsudvalget.
Der er indlagt kabel-tv og der betales fot TV-pakker til vores fælles antenneforening.

Her kan du læse Ejerlauget Romerhusenes vedtægter, som er vores “grundlov”, samt ordensreglerne:

Links til mere information:

Arbejdsweekender og fællesskab

Det forventes, at du som ejer støtter bestyrelsen og Det grønne Udvalgs arbejde ved at møde op til arbejdsdagene og bidrage efter evne.
I forbindelse med arbejdsweekenderne afholdes fælles frokost.
Fællesarbejdet består af:

  • Beskærerweekend i februar
  • Arbejdsweekend i maj
  • Arbejdsweekend i oktober

Desuden er der fælles møder og arrangementer som f.eks.:

  • Fastelavnssøndag: Tøndeslagning på Baggesensvej
  • Generalforsamling i maj
  • Fælles grill-aftener torsdage i juni-juli-august ved petanquebanen
  • Sommerfest i august (inkl. petanque-turnering)
  • Julemøde i slutningen af november el. begyndelsen af december